คำออกเสียงโดยmarcioalmadaใน Forvo

สมาชิก: marcioalmada สมัครสมาชิกเพื่อmarcioalmadaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/09/2012 aboiador [pt] aboiador การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2012 VIP [pt] VIP การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2012 homocinética [pt] homocinética การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2012 reizinho [pt] reizinho การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2012 naba [pt] naba การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2012 eurritmia [pt] eurritmia การออกเสียง คะแนนโหวต
28/09/2012 guampa [pt] guampa การออกเสียง คะแนนโหวต
27/09/2012 pampeano [pt] pampeano การออกเสียง คะแนนโหวต
27/09/2012 Caixa Geral de Depósitos [pt] Caixa Geral de Depósitos การออกเสียง คะแนนโหวต
26/09/2012 malnascido [pt] malnascido การออกเสียง คะแนนโหวต
26/09/2012 ilustre analfabeto [pt] ilustre analfabeto การออกเสียง คะแนนโหวต
26/09/2012 tucanense [pt] tucanense การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 Socialismo fabiano [pt] Socialismo fabiano การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/09/2012 mooca [pt] mooca การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 latinidade [pt] latinidade การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 simbologismo [pt] simbologismo การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 inserte [pt] inserte การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 sarrabujo [pt] sarrabujo การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 baiardo [pt] baiardo การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 wagnerite [pt] wagnerite การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 quero-quero [pt] quero-quero การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 pronunciologia [pt] pronunciologia การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 incastigável [pt] incastigável การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 carramanchão [pt] carramanchão การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 parnamirim [pt] parnamirim การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 epígeno [pt] epígeno การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 epinastia [pt] epinastia การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 patrola [pt] patrola การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 epimérase [pt] epimérase การออกเสียง คะแนนโหวต
25/09/2012 poligrafia [pt] poligrafia การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Quero aprender novas linguas e pronuncias

I want to learn new languages

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อmarcioalmada


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 57 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 139

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.084


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 899

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.314