คำออกเสียงโดยmanyahaใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: manyaha บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อmanyahaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/07/2010 хуторяне [ru] хуторяне การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 хуторской [ru] хуторской การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 общинный [ru] общинный การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 мортира [ru] мортира การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 мздоимство [ru] мздоимство การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 казнокрадство [ru] казнокрадство การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 казёнщина [ru] казёнщина การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 казнокрад [ru] казнокрад การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 очковать [ru] очковать การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] Сальвадора Альенде การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 бакланить [ru] бакланить การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 крутышка [ru] крутышка การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 обанкротиться [ru] обанкротиться การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 круть [ru] круть การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 побагровел [ru] побагровел การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 рассекать [ru] рассекать การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] Рахмановский (переулок) การออกเสียง คะแนนโหวต
19/07/2010 айда [ru] айда การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 славяне [ru] славяне การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 авансовый [ru] авансовый การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 коронный [ru] коронный การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 короновать [ru] короновать การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрагировать [ru] абстрагировать การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрагироваться [ru] абстрагироваться การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 подмосковный [ru] подмосковный การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 портняжка [ru] портняжка การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 продуцент [ru] продуцент การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 дратвенный [ru] дратвенный การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрагированный [ru] абстрагированный การออกเสียง คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрактность [ru] абстрактность การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

เว็บ: http://eldoradio.ru

ติดต่อmanyaha


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.727 (432 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 439คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 42.637


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.252

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 88