คำออกเสียงโดยmanyahaใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: manyaha บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อmanyahaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/09/2010 фолк-рок [ru] фолк-рок การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 фолить [ru] фолить การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 газонам [ru] газонам การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 фолкнеровский [ru] фолкнеровский การออกเสียง คะแนนโหวต
26/07/2010 беззаботность [ru] беззаботность การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 обстрематься [ru] обстрематься การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/07/2010 нарик [ru] нарик การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 нарк [ru] нарк การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 нарики [ru] нарики การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 нарки [ru] нарки การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 кислица [ru] кислица การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 тупоумие [ru] тупоумие การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 тупоумный [ru] тупоумный การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 заквашенный [ru] заквашенный การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 мешочница [ru] мешочница การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 хапуга [ru] хапуга การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 двоечница [ru] двоечница การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 пятёрочница [ru] пятёрочница การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 мамка [ru] мамка การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 троечница [ru] троечница การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 мамулечка [ru] мамулечка การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 огреть [ru] огреть การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 припереть [ru] припереть การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 припереться [ru] припереться การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 обидные [ru] обидные การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 тупость [ru] тупость การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 туповатый [ru] туповатый การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 хитроумный [ru] хитроумный การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 хитренький [ru] хитренький การออกเสียง คะแนนโหวต
20/07/2010 хитрющий [ru] хитрющий การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

เว็บ: http://eldoradio.ru

ติดต่อmanyaha


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.727 (432 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 439คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 42.987


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.129

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 89