คำออกเสียงโดยmanyahaใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: manyaha บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อmanyahaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/02/2011 фрикативный [ru] фрикативный การออกเสียง คะแนนโหวต
05/02/2011 полудолгий [ru] полудолгий การออกเสียง คะแนนโหวต
05/02/2011 размыкание [ru] размыкание การออกเสียง คะแนนโหวต
05/02/2011 редукция [ru] редукция การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/02/2011 придыхание [ru] придыхание การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 дружный [ru] дружный การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 циничный [ru] циничный การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 шарлатанство [ru] шарлатанство การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 пускач [ru] пускач การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 пускание [ru] пускание การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 борение [ru] борение การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 бонмотист [ru] бонмотист การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 бонмо [ru] бонмо การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 бонитет [ru] бонитет การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 солодовня [ru] солодовня การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 циник [ru] циник การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 соложение [ru] соложение การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 солодиться [ru] солодиться การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 солодильный [ru] солодильный การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 солоделый [ru] солоделый การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 солодильня [ru] солодильня การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 солодеть [ru] солодеть การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 чужестранка [ru] чужестранка การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 бондарь [ru] бондарь การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 футер [ru] футер การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 фуганочный [ru] фуганочный การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 угодничание [ru] угодничание การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 фурьеристский [ru] фурьеристский การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 фурьерист [ru] фурьерист การออกเสียง คะแนนโหวต
04/09/2010 фурьеризм [ru] фурьеризм การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

เว็บ: http://eldoradio.ru

ติดต่อmanyaha


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.727 (432 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 439คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 42.902


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.331

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 89