คำออกเสียงโดยmanyahaใน Forvo หน้า3.

สมาชิก: manyaha สมัครสมาชิกเพื่อmanyahaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/02/2011 мангль [ru] мангль การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 проделывать [ru] проделывать การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/02/2011 палеоазиат [ru] палеоазиат การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 проделка [ru] проделка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 рыбоходный [ru] рыбоходный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Липинский [ru] Липинский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 вырубать [ru] вырубать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 снегирёк [ru] снегирёк การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 разрыхляться [ru] разрыхляться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 кайманы [ru] кайманы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Лещинский [ru] Лещинский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 снискать [ru] снискать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 камнедробление [ru] камнедробление การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 камнесечение [ru] камнесечение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Василий Фёдорович Линденбаум [ru] Василий Фёдорович Линденбаум การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Андор Арнольдович Лилиенталь [ru] Андор Арнольдович Лилиенталь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 курчавинка [ru] курчавинка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 сизоворонковые [ru] сизоворонковые การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Юрий Линник [ru] Юрий Линник การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Лещёв [ru] Лещёв การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 синодный [ru] синодный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 синодик [ru] синодик การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 синодический [ru] синодический การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 синологический [ru] синологический การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 синодский [ru] синодский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 синология [ru] синология การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Фадеевич [ru] Фадеевич การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Фадеевна [ru] Фадеевна การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Фаддеевна [ru] Фаддеевна การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2011 Фалалеевна [ru] Фалалеевна การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อmanyaha


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 3.652 (449 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 469คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 64.981


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.723

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 113