คำออกเสียงโดยmabiใน Forvo

สมาชิก: mabi สมัครสมาชิกเพื่อmabiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2014 flangiato [it] flangiato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Cracovia [it] Cracovia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 guerre napoleoniche [it] guerre napoleoniche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Carpazi [it] Carpazi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Cina [it] Cina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Cornovaglia [it] Cornovaglia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Dardanelli [it] Dardanelli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Delhi [it] Delhi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Edinburgo [it] Edinburgo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Groenlandia [it] Groenlandia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Giacarta [it] Giacarta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Kiev [it] Kiev การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Leningrado [it] Leningrado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 erta [it] erta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 ergo [it] ergo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 erezione [it] erezione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 ergastolano [it] ergastolano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Eraclio [it] Eraclio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Eracle [it] Eracle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 celarsi [it] celarsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 stracannaggio [it] stracannaggio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 tabellario [it] tabellario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 mioplastico [it] mioplastico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 miopatia [it] miopatia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 stracannatura [it] stracannatura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 straccadenti [it] straccadenti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 straccaganasce [it] straccaganasce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 straccare [it] straccare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 straccarsi [it] straccarsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2011 stradivario [it] stradivario การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อmabi


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 87 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 67

จำนวน ผู้ที่โหวต: 5คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.538


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.808

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.913