คำออกเสียงโดยmabiใน Forvo

สมาชิก: mabi สมัครสมาชิกเพื่อmabiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2014 flangiato [it] flangiato การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Cracovia [it] Cracovia การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 guerre napoleoniche [it] guerre napoleoniche การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Carpazi [it] Carpazi การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Cina [it] Cina การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Cornovaglia [it] Cornovaglia การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Dardanelli [it] Dardanelli การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Delhi [it] Delhi การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Edinburgo [it] Edinburgo การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Groenlandia [it] Groenlandia การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Giacarta [it] Giacarta การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Kiev [it] Kiev การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Leningrado [it] Leningrado การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 erta [it] erta การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 ergo [it] ergo การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 erezione [it] erezione การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 ergastolano [it] ergastolano การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Eraclio [it] Eraclio การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 Eracle [it] Eracle การออกเสียง คะแนนโหวต
21/05/2012 celarsi [it] celarsi การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 stracannaggio [it] stracannaggio การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 tabulare [it] tabulare การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 tabellario [it] tabellario การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 mioplastico [it] mioplastico การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 miopatia [it] miopatia การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 stracannatura [it] stracannatura การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 straccadenti [it] straccadenti การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 straccaganasce [it] straccaganasce การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 straccare [it] straccare การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2011 straccarsi [it] straccarsi การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อmabi


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 88 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 56

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.694


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.656

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.357