ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/05/2014 مرکزی [fa] مرکزی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 بازنمايي [fa] بازنمايي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 هرمزگان [fa] هرمزگان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 چند شد؟ [fa] چند شد؟ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 30 [fa] 30 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 تعارف [fa] تعارف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 کی به کیه [fa] کی به کیه การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] ظهر نویسی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 siyyid [fa] siyyid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] بهزاد رنجبران การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 سعی کردن [fa] سعی کردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] نسبیت عمومی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2014 هراد [fa] هراد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2014 ندی [fa] ندی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2013 رود سند [fa] رود سند การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2013 نه تنها [fa] نه تنها การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/07/2013 مستمعين [fa] مستمعين การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 چه وقت [fa] چه وقت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 بالفعل [fa] بالفعل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 تعجيل [fa] تعجيل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 خاضع [fa] خاضع การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] Shahram Nazeri การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] Mohammad Reza Shajarian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 تمايز [fa] تمايز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 تراكم [fa] تراكم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 براب [fa] براب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 ماه گذشته [fa] ماه گذشته การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] پیشانی کوتاه การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] پیشانی بلند การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/07/2013 سیر [fa] سیر การออกเสียง 0คะแนนโหวต