คำออกเสียงโดยm_asadiใน Forvo หน้า6.

สมาชิก: m_asadi บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อm_asadiออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/05/2014 احساساتي [fa] احساساتي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 مرکزی [fa] مرکزی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 بازنمايي [fa] بازنمايي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 هرمزگان [fa] هرمزگان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 چند شد؟ [fa] چند شد؟ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 30 [fa] 30 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 تعارف [fa] تعارف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 کی به کیه [fa] کی به کیه การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] ظهر نویسی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 siyyid [fa] siyyid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] بهزاد رنجبران การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 سعی کردن [fa] سعی کردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] نسبیت عمومی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2014 هراد [fa] هراد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2014 ندی [fa] ندی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2013 رود سند [fa] رود سند การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2013 نه تنها [fa] نه تنها การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/07/2013 مستمعين [fa] مستمعين การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 چه وقت [fa] چه وقت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 بالفعل [fa] بالفعل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 تعجيل [fa] تعجيل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 خاضع [fa] خاضع การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] Shahram Nazeri การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] Mohammad Reza Shajarian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 تمايز [fa] تمايز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 تراكم [fa] تراكم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 براب [fa] براب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 ماه گذشته [fa] ماه گذشته การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] پیشانی کوتاه การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] پیشانی بلند การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิหร่าน

เว็บไซต์: www.iFarsi.blogspot.com

ติดต่อm_asadi


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 5.681 (276 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2.996

จำนวน ผู้ที่โหวต: 401คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 94.519


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 134

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 72