ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/06/2009 Intranet [en] Intranet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 zettabyte [en] zettabyte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 gigahertz [en] gigahertz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 FireWire [en] FireWire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 emulation [en] emulation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 debugger [en] debugger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 data set [en] data set การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 database [en] database การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 data [en] data การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 cyberspace [en] cyberspace การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 Cybercrime [en] Cybercrime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 compiler [en] compiler การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 buffer [en] buffer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 WhoIs [en] WhoIs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Telnet [en] Telnet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Proxy Server [en] Proxy Server การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Pharming [en] Pharming การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Phishing [en] Phishing การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 newsgroup [en] newsgroup การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 netiquette [en] netiquette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Listserv [en] Listserv การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 InterNIC [en] InterNIC การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Hyperlink [en] Hyperlink การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 extranet [en] extranet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Internet [en] Internet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Cross-browser [en] Cross-browser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Broadband [en] Broadband การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Bot [en] Bot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 ActiveX [en] ActiveX การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Avatar [sa] Avatar การออกเสียง -1คะแนนโหวต