คำออกเสียงโดยlilie45ใน Forvo

สมาชิก: lilie45 สมัครสมาชิกเพื่อlilie45ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/11/2012 Francophile [fr] Francophile การออกเสียง คะแนนโหวต
18/11/2012 le secteur [fr] le secteur การออกเสียง คะแนนโหวต
18/11/2012 Je dessine [fr] Je dessine การออกเสียง คะแนนโหวต
18/11/2012 dominant [fr] dominant การออกเสียง คะแนนโหวต
18/11/2012 cohabiter [fr] cohabiter การออกเสียง คะแนนโหวต
18/11/2012 Écouter [fr] Écouter การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2012 l'un des rares [fr] l'un des rares การออกเสียง คะแนนโหวต
18/11/2012 installer [fr] installer การออกเสียง คะแนนโหวต
16/11/2012 Marie-Adelaide de Savoie [fr] Marie-Adelaide de Savoie การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 paranoïaque [fr] paranoïaque การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 méfient [fr] méfient การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 Jacqueline [fr] Jacqueline การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 aulne [fr] aulne การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 anacardier [fr] anacardier การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 amandier [fr] amandier การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 abricotier [fr] abricotier การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 maraichage [fr] maraichage การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 exact [fr] exact การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 finage [fr] finage การออกเสียง คะแนนโหวต
13/11/2012 regardèrent [fr] regardèrent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/11/2012 pyracantha [fr] pyracantha การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 Parti communiste français [fr] Parti communiste français การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 social-démocratie [fr] social-démocratie การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 congrès du Globe [fr] congrès du Globe การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 Louis Dubreuilh [fr] Louis Dubreuilh การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 liqueur d'expédition [fr] liqueur d'expédition การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 afrikaans [fr] afrikaans การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 Patrick Apel-Muller [fr] Patrick Apel-Muller การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 Jean-Emmanuel Ducoin [fr] Jean-Emmanuel Ducoin การออกเสียง คะแนนโหวต
01/11/2012 Martine Bulard [fr] Martine Bulard การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Bonjour tout le monde !
Je suis Aurélie et j'ai 24 ans. Je suis à la fois étudiante en études anglophones (langue et linguistique anglaises, civilisations américaine et britannique, littératures américaine et britannique, didactique de l'anglais) et professeur stagiaire dans un collège. Et ceci près d'Orléans (région des châteaux de la Loire). J'adore lire, écrire, écouter la musique, danser, faire du shopping, marcher, voyager et parler plusieurs langues étrangères.

Hello everybody !
I'm Aurélie, 24. I'm, at the same time, a student in anglophone studies (English language and linguistics, GB and US civilizations, GB and US literatures, teaching of English language) and a teacher in training period in a middle school. And this, near Orléans (region of the "châteaux de la Loire" - castels of Loire). I love reading, writing, listening to music, dancing, go shopping, walking, traveling and speaking several foreign languages.

¡Hola a todos !
Soy Aurélie y tengo 24 años. Estoy, en el mismo tiempo, estudiante en estudios anglofónos (idioma y linguistica ingleses, civilisaciones americana y británica, literaturas americana y británica, didáctica del inglés) y profesora de inglés (en periodo de práctica) en un colegio. Y eso, cerca de Orléans (region de los "châteaux de la Loire" - castillos de Loira). Me encantan leer, escribir, escuchar la música, bailar, ir de compras, andar, hablar varios idiomas extrangeros.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อlilie45


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 641 (13 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 14คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 15.696


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.763

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 394