คำออกเสียงโดยlilie45ใน Forvo

สมาชิก: lilie45 สมัครสมาชิกเพื่อlilie45ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/11/2012 Francophile [fr] Francophile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 le secteur [fr] le secteur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 Je dessine [fr] Je dessine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 dominant [fr] dominant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 cohabiter [fr] cohabiter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 Écouter [fr] Écouter การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2012 l'un des rares [fr] l'un des rares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 installer [fr] installer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 Marie-Adelaide de Savoie [fr] Marie-Adelaide de Savoie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 paranoïaque [fr] paranoïaque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 méfient [fr] méfient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 Jacqueline [fr] Jacqueline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 aulne [fr] aulne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 anacardier [fr] anacardier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 amandier [fr] amandier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 abricotier [fr] abricotier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 maraichage [fr] maraichage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 exact [fr] exact การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 finage [fr] finage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 regardèrent [fr] regardèrent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/11/2012 pyracantha [fr] pyracantha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Parti communiste français [fr] Parti communiste français การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 social-démocratie [fr] social-démocratie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 congrès du Globe [fr] congrès du Globe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Louis Dubreuilh [fr] Louis Dubreuilh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 liqueur d'expédition [fr] liqueur d'expédition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 afrikaans [fr] afrikaans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Patrick Apel-Muller [fr] Patrick Apel-Muller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Jean-Emmanuel Ducoin [fr] Jean-Emmanuel Ducoin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Martine Bulard [fr] Martine Bulard การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Bonjour tout le monde !
Je suis Aurélie et j'ai 24 ans. Je suis à la fois étudiante en études anglophones (langue et linguistique anglaises, civilisations américaine et britannique, littératures américaine et britannique, didactique de l'anglais) et professeur stagiaire dans un collège. Et ceci près d'Orléans (région des châteaux de la Loire). J'adore lire, écrire, écouter la musique, danser, faire du shopping, marcher, voyager et parler plusieurs langues étrangères.

Hello everybody !
I'm Aurélie, 24. I'm, at the same time, a student in anglophone studies (English language and linguistics, GB and US civilizations, GB and US literatures, teaching of English language) and a teacher in training period in a middle school. And this, near Orléans (region of the "châteaux de la Loire" - castels of Loire). I love reading, writing, listening to music, dancing, go shopping, walking, traveling and speaking several foreign languages.

¡Hola a todos !
Soy Aurélie y tengo 24 años. Estoy, en el mismo tiempo, estudiante en estudios anglofónos (idioma y linguistica ingleses, civilisaciones americana y británica, literaturas americana y británica, didáctica del inglés) y profesora de inglés (en periodo de práctica) en un colegio. Y eso, cerca de Orléans (region de los "châteaux de la Loire" - castillos de Loira). Me encantan leer, escribir, escuchar la música, bailar, ir de compras, andar, hablar varios idiomas extrangeros.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อlilie45


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 641 (17 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 20คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 30.622


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.259

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 478