คำออกเสียงโดยla_ruggineใน Forvo

สมาชิก: la_ruggine สมัครสมาชิกเพื่อla_ruggineออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2014 ingenito [it] ingenito การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari การออกเสียง คะแนนโหวต
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 interfisso [it] interfisso การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 invaditore [it] invaditore การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2014 involgimento [it] involgimento การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 iodurare [it] iodurare การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 iodico [it] iodico การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intramurario [it] intramurario การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 maggengo [it] maggengo การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità การออกเสียง คะแนนโหวต
16/01/2014 introgressione [it] introgressione การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อิตาลี

ติดต่อla_ruggine


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 132 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 43

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 8.479


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.969

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.633