คำออกเสียงโดยkurzoramaใน Forvo

สมาชิก: kurzorama สมัครสมาชิกเพื่อkurzoramaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/08/2012 sheldon cooper [en] sheldon cooper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 paralysie [fr] paralysie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Rosemont [fr] Rosemont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Hochelaga-Maisonneuve [fr] Hochelaga-Maisonneuve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Outremont [fr] Outremont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 faux [fr] faux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Persil [fr] Persil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Robert Lepage [fr] Robert Lepage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Pauline Marois [fr] Pauline Marois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Jean Charest [fr] Jean Charest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 vœu [fr] vœu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 acquittement [fr] acquittement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 déclaration [fr] déclaration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Ottawa [fr] Ottawa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 paroi [fr] paroi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 nordiques [fr] nordiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 registre [fr] registre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 bûche [fr] bûche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Quebec [fr] Quebec การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/08/2012 se redresser [fr] se redresser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 je m'en câlice [fr] je m'en câlice การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/08/2012 investigatrice [fr] investigatrice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 prémédité [fr] prémédité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 diurétique [fr] diurétique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 nourrissante [fr] nourrissante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 procureur [fr] procureur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 punir [fr] punir การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/08/2012 investigateur [fr] investigateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 perpétuel [fr] perpétuel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/08/2012 boisé [fr] boisé การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Bonjour!
Ma prononciation Québécoise saura, je l'espère, augmenter la banque de forvo de façon intéressante.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: แคนาดา

ติดต่อkurzorama


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 31 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 6

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 5.658


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 9.057

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 6.625