คำออกเสียงโดยkulessafrankใน Forvo

สมาชิก: kulessafrank สมัครสมาชิกเพื่อkulessafrankออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/03/2012 Außenspiegelmontage [de] Außenspiegelmontage การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Seitenaufprallschutz [de] Seitenaufprallschutz การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 ersatzgeschwächt [de] ersatzgeschwächt การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Argumentationsnöte [de] Argumentationsnöte การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Glamourwelt [de] Glamourwelt การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Hotelterrasse [de] Hotelterrasse การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Modelpose [de] Modelpose การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Kulturpflege [de] Kulturpflege การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Kanzleramtschef [de] Kanzleramtschef การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Antityphusmittel [de] Antityphusmittel การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Klassenkeile [de] Klassenkeile การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Sexuallockstoff [de] Sexuallockstoff การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Ritterparodie [de] Ritterparodie การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Mafiaroman [de] Mafiaroman การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Amphibium [de] Amphibium การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 italoamerikanisch [de] italoamerikanisch การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Kriminalpsychologe [de] Kriminalpsychologe การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Urwaldschänke [de] Urwaldschänke การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Springprüfung [de] Springprüfung การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Kellerduell [de] Kellerduell การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Magazinbeitrag [de] Magazinbeitrag การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Elektroheizstab [de] Elektroheizstab การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Glykolgemisch [de] Glykolgemisch การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Anschlussstecker [de] Anschlussstecker การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Klemmhülse [de] Klemmhülse การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 schalenförmig [de] schalenförmig การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 blutstillend [de] blutstillend การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 hülsenförmig [de] hülsenförmig การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Reduzierhülse [de] Reduzierhülse การออกเสียง คะแนนโหวต
19/03/2012 Schneckengehäuse [de] Schneckengehäuse การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เยอรมัน

ติดต่อkulessafrank


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 146 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.632


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 18.334

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.519