คำออกเสียงโดยkrekiereใน Forvo

สมาชิก: krekiere สมัครสมาชิกเพื่อkrekiereออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/01/2010 sterno-cléido-mastoïdien [fr] sterno-cléido-mastoïdien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 jumeaux [fr] jumeaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 crural [fr] crural การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 scalène [fr] scalène การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 masséter [fr] masséter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 digastrique [fr] digastrique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Virginie [fr] Virginie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 anconé [fr] anconé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 carbonnieux [fr] carbonnieux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 pruneau [fr] pruneau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Robert de la Fresnaye [fr] Robert de la Fresnaye การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/01/2010 Vignon [fr] Vignon การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/01/2010 abatage [fr] abatage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 strasbourgeoise [fr] strasbourgeoise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 abat-foin [fr] abat-foin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 dégénéré [fr] dégénéré การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 abatée [fr] abatée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 abatellement [fr] abatellement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 abatture [fr] abatture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 prune [fr] prune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 Estelle Lezean [fr] Estelle Lezean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 égalité [fr] égalité การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/01/2010 Thulium [fr] Thulium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 fluor [fr] fluor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 brome [fr] brome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 iode [fr] iode การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 astate [fr] astate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 ununseptium [fr] ununseptium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/01/2010 phosphore [fr] phosphore การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/01/2010 tellure [fr] tellure การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อkrekiere


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 298 (7 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

จำนวน ผู้ที่โหวต: 10คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 22.145


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.010