คำออกเสียงโดยkoruใน Forvo

สมาชิก: koru สมัครสมาชิกเพื่อkoruออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/02/2012 Linux [en] Linux การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/02/2012 xampp [en] xampp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 coercive [en] coercive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 mysql [en] mysql การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 Charles Bukowski [en] Charles Bukowski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 pygora [en] pygora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 pwnd [en] pwnd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 Ravelry [en] Ravelry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 interiority [en] interiority การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 communicability [en] communicability การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 discontinuity [en] discontinuity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 exteriority [en] exteriority การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2012 unfigurable [en] unfigurable การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 13

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.859


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 13.501

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 11.723