คำออกเสียงโดยkommaใน Forvo

สมาชิก: komma สมัครสมาชิกเพื่อkommaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/02/2010 сомневаетесь [ru] сомневаетесь การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 щедрости [ru] щедрости การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 сочту [ru] сочту การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 неограниченной [ru] неограниченной การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 цифру [ru] цифру การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 просим [ru] просим การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 жалованья [ru] жалованья การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 указанного [ru] указанного การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 каталогизации [ru] каталогизации การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 приобретаем [ru] приобретаем การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 движимом [ru] движимом การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 комиссионных [ru] комиссионных การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 заключении [ru] заключении การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 требуемую [ru] требуемую การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 распорядиться [ru] распорядиться การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 колебания [ru] колебания การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 существовала [ru] существовала การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 ведете [ru] ведете การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 ругательствами [ru] ругательствами การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 согласии [ru] согласии การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 рас [ru] рас การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 вывела [ru] вывела การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 гнева [ru] гнева การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 иных [ru] иных การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 составляет [ru] составляет การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 примеривался [ru] примеривался การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 бокалов [ru] бокалов การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 прыжка [ru] прыжка การออกเสียง คะแนนโหวต
19/02/2010 шею [ru] шею การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 песочно [ru] песочно การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อkomma


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 704 (32 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 11

จำนวน ผู้ที่โหวต: 32คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 12.378


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.859

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 361