คำออกเสียงโดยkommaใน Forvo

สมาชิก: komma สมัครสมาชิกเพื่อkommaออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/02/2010 сомневаетесь [ru] сомневаетесь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 щедрости [ru] щедрости การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 сочту [ru] сочту การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 неограниченной [ru] неограниченной การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 цифру [ru] цифру การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 просим [ru] просим การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 жалованья [ru] жалованья การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 указанного [ru] указанного การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 каталогизации [ru] каталогизации การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 приобретаем [ru] приобретаем การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 движимом [ru] движимом การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 комиссионных [ru] комиссионных การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 заключении [ru] заключении การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 требуемую [ru] требуемую การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 распорядиться [ru] распорядиться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 колебания [ru] колебания การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 существовала [ru] существовала การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 ведете [ru] ведете การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 ругательствами [ru] ругательствами การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 согласии [ru] согласии การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 рас [ru] рас การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 вывела [ru] вывела การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 гнева [ru] гнева การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 иных [ru] иных การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 составляет [ru] составляет การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 примеривался [ru] примеривался การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 бокалов [ru] бокалов การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 прыжка [ru] прыжка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 шею [ru] шею การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 песочно [ru] песочно การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: รัสเซีย

ติดต่อkomma


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 696 (40 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 40คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 18.572


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.633

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 440