คำออกเสียงโดยkiwifantastใน Forvo

สมาชิก: kiwifantast สมัครสมาชิกเพื่อkiwifantastออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/06/2013 idrotten [sv] idrotten การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 hemlösheten [sv] hemlösheten การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 avgiftning [sv] avgiftning การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 sex [sv] sex การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 dilettant [sv] dilettant การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 Tore [sv] Tore การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 emeritus [sv] emeritus การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 artig [sv] artig การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 vektor [sv] vektor การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] Andrejs Dunkels การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 självhjälp [sv] självhjälp การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 lönsamt [sv] lönsamt การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 smuggling [sv] smuggling การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 folkhälsan [sv] folkhälsan การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 föreningsnivå [sv] föreningsnivå การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 understrykas [sv] understrykas การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 idrottens [sv] idrottens การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] fritidsverksamhet การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 sporter [sv] sporter การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] idrottsevenemang การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 besöksnäringen [sv] besöksnäringen การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 skilsmässor [sv] skilsmässor การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 familjepolitiken [sv] familjepolitiken การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 familjepolitiska [sv] familjepolitiska การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] föräldraansvaret การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 barnfamiljers [sv] barnfamiljers การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] grundförutsättningen การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 standardlösning [sv] standardlösning การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] jämställdhetsbonus การออกเสียง คะแนนโหวต
16/06/2013 mammor [sv] mammor การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: ไม่ทราบ

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อkiwifantast


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 129

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 0

การเข้า ชม: 2.700


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: n/a

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.682