คำออกเสียงโดยkenthnใน Forvo

สมาชิก: kenthn บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อkenthnออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/02/2014 Gültzauudden [sv] Gültzauudden การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 traska [sv] traska การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 hagla [sv] hagla การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 dugga [sv] dugga การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 bönhöra [sv] bönhöra การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 maffig [sv] maffig การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/12/2013 skandera [sv] skandera การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 reliabilitet [sv] reliabilitet การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 validitet [sv] validitet การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 lårbenshals [sv] lårbenshals การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 kåpa [sv] kåpa การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 däld [sv] däld การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 separatist [sv] separatist การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 statskupp [sv] statskupp การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 pingla [sv] pingla การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 Flik [sv] Flik การออกเสียง คะแนนโหวต
28/12/2013 Spad [sv] Spad การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] Kungliga Myntkabinettet การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 Birka (= stad under vikingatiden) [sv] Birka (= stad under vikingatiden) การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 bronsåldern [sv] bronsåldern การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 järnåldern [sv] järnåldern การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 tillförsiktig [sv] tillförsiktig การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] tillförsiktlig การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 angora [sv] angora การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 Angostura [sv] Angostura การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 Anhang [sv] Anhang การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 anilin [sv] anilin การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 ankarbult [sv] ankarbult การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 anis [sv] anis การออกเสียง คะแนนโหวต
10/12/2013 kista (= trälåda) [sv] kista (= trälåda) การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อkenthn


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 2.655 (25 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3.091

จำนวน ผู้ที่โหวต: 34คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 48.240


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 112

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 120