ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/01/2011 маленек [ru] маленек การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 спрятать [ru] спрятать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 манизм [ru] манизм การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 algologie [fr] algologie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 sympathique [fr] sympathique การออกเสียง 3คะแนนโหวต
29/01/2011 bonjour [fr] bonjour การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/01/2011 François Pillon [fr] François Pillon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 Frédéric Chaubin [fr] Frédéric Chaubin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 héliocentrique [fr] héliocentrique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 géocentrisme [fr] géocentrisme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 géocentrique [fr] géocentrique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 локти [ru] локти การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2011 строптивый [ru] строптивый การออกเสียง 0คะแนนโหวต