คำออกเสียงโดยkatts21ใน Forvo

สมาชิก: katts21 สมัครสมาชิกเพื่อkatts21ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/02/2009 oivaline [et] oivaline การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2009 kui [et] kui การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2009 ilus [et] ilus การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Liisa [et] Liisa การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Karel [et] Karel การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Aliide [et] Aliide การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Taali [et] Taali การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Liisabet [et] Liisabet การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Eva [et] Eva การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Stiina [et] Stiina การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Herman [et] Herman การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Arno [et] Arno การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/02/2009 postkaart [et] postkaart การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Oskar [et] Oskar การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Hille [et] Hille การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Liisu [et] Liisu การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Toomas [et] Toomas การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Eduard [et] Eduard การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 mari [et] mari การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Anton [et] Anton การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Marii [et] Marii การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Jaanus [et] Jaanus การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Helda [et] Helda การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Evald [et] Evald การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 uno [et] uno การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] Ma olen eestlane การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 aitäh [et] aitäh การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/02/2009 malle [et] malle การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Arnold [et] Arnold การออกเสียง คะแนนโหวต
14/02/2009 Aino [et] Aino การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เอสโตเนีย

ติดต่อkatts21


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 53 (3 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 9

จำนวน ผู้ที่โหวต: 3คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.129


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 5.529

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.500