คำออกเสียงโดยjoannamarieใน Forvo

สมาชิก: joannamarie สมัครสมาชิกเพื่อjoannamarieออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/07/2009 rabii [ilo] rabii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bakes [ilo] bakes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 baket [ilo] baket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 buaya [ilo] buaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฟิลิปปินส์

ติดต่อjoannamarie


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 9

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

การเข้า ชม: 7.283


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 31.887

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 14.944