คำออกเสียงโดยjhoekใน Forvo

สมาชิก: jhoek สมัครสมาชิกเพื่อjhoekออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] beroepsprofiel การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 rotje [nl] rotje การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 consumentenservice [nl] consumentenservice การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 looneis [nl] looneis การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 telkens als [nl] telkens als การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 wat betreft [nl] wat betreft การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 skilerares [nl] skilerares การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 sojalecithine [nl] sojalecithine การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 beschouwen als [nl] beschouwen als การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 inkomensklasse [nl] inkomensklasse การออกเสียง คะแนนโหวต
29/12/2013 zijn uiterste best doen [nl] zijn uiterste best doen การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 oudshoorn [nl] oudshoorn การออกเสียง -1คะแนนโหวต
30/07/2012 Schoorel [nl] Schoorel การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 Van Schothorst [nl] Van Schothorst การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 Rasphuis [nl] Rasphuis การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 koninginnepage [nl] koninginnepage การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 tree [nl] tree การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 Douwe Fokkema [nl] Douwe Fokkema การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 gelieve [nl] gelieve การออกเสียง คะแนนโหวต
30/07/2012 Tjeerd Veenhoven [nl] Tjeerd Veenhoven การออกเสียง คะแนนโหวต
12/03/2012 grondgebied [nl] grondgebied การออกเสียง คะแนนโหวต
23/02/2012 plaatsje [nl] plaatsje การออกเสียง คะแนนโหวต
23/02/2012 wiersema [nl] wiersema การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 afwassen [nl] afwassen การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 zodra [nl] zodra การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 zich verbeelden [nl] zich verbeelden การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 constituerend [nl] constituerend การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 axioma [nl] axioma การออกเสียง คะแนนโหวต
08/02/2012 postulaat [nl] postulaat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/02/2012 ombrengen [nl] ombrengen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เนเธอร์แลนด์

ติดต่อjhoek


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 58 (14 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 15คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 3.681


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 10.825

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.282