คำออกเสียงโดยjbwilgusใน Forvo

สมาชิก: jbwilgus สมัครสมาชิกเพื่อjbwilgusออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/08/2009 Guatemalans [en] Guatemalans การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 Guatemalan [en] Guatemalan การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardsmen [en] guardsmen การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardsman [en] guardsman การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guards [en] guards การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardrail [en] guardrail การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardianships [en] guardianships การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardians [en] guardians การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardian [en] guardian การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardhouses [en] guardhouses การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardhouse [en] guardhouse การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guarders [en] guarders การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guarder [en] guarder การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guardedly [en] guardedly การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guarded [en] guarded การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guarantying [en] guarantying การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guarantors [en] guarantors การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guarantied [en] guarantied การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 guarantees [en] guarantees การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/08/2009 guaranteeing [en] guaranteeing การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/08/2009 guarantee [en] guarantee การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/08/2009 guaranties [en] guaranties การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 gryphons [en] gryphons การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 gryphon [en] gryphon การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 grunts [en] grunts การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 gruntle [en] gruntle การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 gruntingly [en] gruntingly การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 grunting [en] grunting การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 grunters [en] grunters การออกเสียง คะแนนโหวต
10/08/2009 grungy [en] grungy การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อjbwilgus


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 207 (8 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1

จำนวน ผู้ที่โหวต: 11คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 10.190


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 36.273

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.115