คำออกเสียงโดยjaviernomadeใน Forvo หน้า9.

สมาชิก: javiernomade สมัครสมาชิกเพื่อjaviernomadeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/01/2010 bochornoso [es] bochornoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 descompuesto [es] descompuesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 aterido [es] aterido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 entusiasmado [es] entusiasmado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 soflama [es] soflama การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 exaltación [es] exaltación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 excitación [es] excitación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 acaloro [es] acaloro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 sofocación [es] sofocación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 paroxismo [es] paroxismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 insolación [es] insolación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Pero Pérez [es] Pero Pérez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Juan Haldudo [es] Juan Haldudo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Maese Nicolás [es] Maese Nicolás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Pedro Alonso [es] Pedro Alonso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Teresa Panza [es] Teresa Panza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Sancho Panza [es] Sancho Panza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Don Quijote de la Mancha [es] Don Quijote de la Mancha การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Sanchita Panza [es] Sanchita Panza การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Juan Pérez de Viedma [es] Juan Pérez de Viedma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Clara de Viedma [es] Clara de Viedma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Tomé Cecial [es] Tomé Cecial การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Quiteria la hermosa [es] Quiteria la hermosa การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/01/2010 Bolsa de Madrid [es] Bolsa de Madrid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 Real Academia Española de la Lengua [es] Real Academia Española de la Lengua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 americanismo [es] americanismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 solanáceas [es] solanáceas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 espinoso [es] espinoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 antiespasmódico [es] antiespasmódico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2010 soliloquio [es] soliloquio การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

Actualmente estoy reforzando y ampliando mis conocimientos de Inglés y de francés, adquiridos en mi etapa como estudiante y en algunos viajes realizados por Europa, con la intencion de mejorar mi capacidad comunicadora, de cara a favorecer futuros cambios en mi residencia habitual.
Mi acento se ve distorsionado ligeramente por una ligera desviacion del tabique nasal que hace que los sonidos sean algo nasales y por tanto menos naturales.
En breve dicha distorsion va a ser corregida quirurgicamente por lo que mejorare notablemente el tono de mi voz.
Mi acento es propio de la ciudad donde me he criado, Madrid, y pese a que llevo un cierto tiempo fuera de ella, creo que el acento se mantiene intacto.
Este acento es propio de la zona de Madrid siendo uno de los rasgos caracteristicos que nos identifican como madrileños.
Dentro de la geografia de España existen muchas y diversas lenguas que realizan un papel diferenciador de los pueblos que integramos la penninsula Iberica, todos ellos con una gran riqueza linguistica.
La idea de crear una base de datos a nivel internacional me parece estupenda y creo que es un proyecto en el que merece la pena colaborar, demostrando que los seres humanos podemos convivir vengamos de donde vengamos.

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สเปน

ติดต่อjaviernomade


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 445 (55 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 184

จำนวน ผู้ที่โหวต: 64คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 34.690


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 912

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 691