คำออกเสียงโดยjasmenใน Forvo

สมาชิก: jasmen บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อjasmenออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/04/2013 الطعم [ar] الطعم การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 المنعقدة [ar] المنعقدة การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 الطعمية [ar] الطعمية การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 شددت [ar] شددت การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 قاذفات [ar] قاذفات การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 ضرب أخماساً بأسداس [ar] ضرب أخماساً بأسداس การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 دائرة المخابرات العامة [ar] دائرة المخابرات العامة การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 تكليف [ar] تكليف การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 seydi [ar] seydi การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 haqiqah [ar] haqiqah การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 حينذاك [ar] حينذاك การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 تستقبل [ar] تستقبل การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 يزورون [ar] يزورون การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 مملكة البحرين [ar] مملكة البحرين การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 الهواة [ar] الهواة การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 khmar [ar] khmar การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 التقارب [ar] التقارب การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 ثورة القرنفل [ar] ثورة القرنفل การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 مشاركات [ar] مشاركات การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 الفراشات للبيع! [ar] الفراشات للبيع! การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 البلغارية [ar] البلغارية การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 المندوبين [ar] المندوبين การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 هنّأه [ar] هنّأه การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 التمنيات [ar] التمنيات การออกเสียง คะแนนโหวต
04/04/2013 مؤقتة [ar] مؤقتة การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2013 الاستمارة [ar] الاستمارة การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2013 أنهيته [ar] أنهيته การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2013 كرسيّك [ar] كرسيّك การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2013 لكرسيي [ar] لكرسيي การออกเสียง คะแนนโหวต
09/01/2013 مطابقٌ [ar] مطابقٌ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

I like this site so much; I find it so useful.
It has a noble aim - opening the way for better communication with others throughout the world; something I believe, needs language skills in the first place.
We are here to help each other and teach each another :-)
So, let's make this work out.
Share by adding words, pronouncing, sending reports for something unclear or, in your opinion, wrong. I welcome messages where you find my pronunciation is not good, not clear or has a noisy background.
JUST SHARE
I am not going to tell you what to do or what NOT to do, it's finally your language, and it's only you who decide HOW you like it to be known and widely spread.
Have a nice time! :-)


******N.B******
I pronounce the Arabic letter ج (Geem) according to MY EGYPTIAN DIALECT, i.e. like "g" in "ago". {With the exception of some words where I pronounce it like “g” as in “George” or "j" as in "Jordan".}... So, in answer to those who vote negatively on my pronunciation, it is because they don't accept the point of dialect difference -:)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อียิปต์

ติดต่อjasmen


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 11.799 (1.629 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 558

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.672คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 119.170


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 357

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 26