คำออกเสียงโดยjasmenใน Forvo

สมาชิก: jasmen บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อjasmenออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/04/2013 الطعم [ar] الطعم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 المنعقدة [ar] المنعقدة การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 الطعمية [ar] الطعمية การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 شددت [ar] شددت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 قاذفات [ar] قاذفات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 ضرب أخماساً بأسداس [ar] ضرب أخماساً بأسداس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 دائرة المخابرات العامة [ar] دائرة المخابرات العامة การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 تكليف [ar] تكليف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 seydi [ar] seydi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 haqiqah [ar] haqiqah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 حينذاك [ar] حينذاك การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 تستقبل [ar] تستقبل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 يزورون [ar] يزورون การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 مملكة البحرين [ar] مملكة البحرين การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 الهواة [ar] الهواة การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 khmar [ar] khmar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 التقارب [ar] التقارب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 ثورة القرنفل [ar] ثورة القرنفل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 مشاركات [ar] مشاركات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 الفراشات للبيع! [ar] الفراشات للبيع! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 البلغارية [ar] البلغارية การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 المندوبين [ar] المندوبين การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 هنّأه [ar] هنّأه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 التمنيات [ar] التمنيات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2013 مؤقتة [ar] مؤقتة การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2013 الاستمارة [ar] الاستمارة การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2013 أنهيته [ar] أنهيته การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2013 كرسيّك [ar] كرسيّك การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2013 لكرسيي [ar] لكرسيي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2013 مطابقٌ [ar] مطابقٌ การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

I like this site so much; I find it so useful.
It has a noble aim - opening the way for better communication with others throughout the world; something I believe, needs language skills in the first place.
We are here to help each other and teach each another :-)
So, let's make this work out.
Share by adding words, pronouncing, sending reports for something unclear or, in your opinion, wrong. I welcome messages where you find my pronunciation is not good, not clear or has a noisy background.
JUST SHARE
I am not going to tell you what to do or what NOT to do, it's finally your language, and it's only you who decide HOW you like it to be known and widely spread.
Have a nice time! :-)


******N.B******
I pronounce the Arabic letter ج (Geem) according to MY EGYPTIAN DIALECT, i.e. like "g" in "ago". {With the exception of some words where I pronounce it like “g” as in “George” or "j" as in "Jordan".}... So, in answer to those who vote negatively on my pronunciation, it is because they don't accept the point of dialect difference -:)

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: อียิปต์

ติดต่อjasmen


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 11.796 (1.687 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 558

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1.751คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 180.083


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 425

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 29