คำออกเสียงโดยjaimiestarshineใน Forvo

สมาชิก: jaimiestarshine สมัครสมาชิกเพื่อjaimiestarshineออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/10/2009 mantra [en] mantra การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 artfully [en] artfully การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 forgoing [en] forgoing การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 overside [en] overside การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 judgement [en] judgement การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 photoreceptor [en] photoreceptor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 colonize [en] colonize การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 prime [en] prime การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 partial [en] partial การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 slipshod [en] slipshod การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 bondage [en] bondage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 subdominant [en] subdominant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 circumpolar [en] circumpolar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 refuelling [en] refuelling การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 hornet [en] hornet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 habitat [en] habitat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 bicoastal [en] bicoastal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 musculature [en] musculature การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 invertebrate [en] invertebrate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 keratin [en] keratin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 outermost [en] outermost การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/10/2009 functional [en] functional การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/10/2009 secretion [en] secretion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 innermost [en] innermost การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/10/2009 thermoregulation [en] thermoregulation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 synchrony [en] synchrony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 waterfowl [en] waterfowl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 peacock [en] peacock การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2009 fledged [en] fledged การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/10/2009 grackle [en] grackle การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อjaimiestarshine


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 82 (45 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 10

จำนวน ผู้ที่โหวต: 52คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 13.959


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 6.338

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.049