ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/09/2015 Kulturdezernentinnen [de] Kulturdezernentinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2013 Sekundärtitel [de] Sekundärtitel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2013 präphraseologisch [de] präphraseologisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2013 Verstehbarkeit [de] Verstehbarkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2013 Übertragungsprozess [de] Übertragungsprozess การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2013 Lexemverknüpfung [de] Lexemverknüpfung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2013 Baudarlehen [de] Baudarlehen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2013 Nahrungsmittelspekulation [de] Nahrungsmittelspekulation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/09/2012 Heteronymie [de] Heteronymie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2011 strubbelig [de] strubbelig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2011 Doris Dörrie [de] Doris Dörrie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2011 herabfallen [de] herabfallen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2011 Vierschanzentournee [de] Vierschanzentournee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2011 Instantprodukt [de] Instantprodukt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2011 Herrje [de] Herrje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2011 Heimatlosigkeit [de] Heimatlosigkeit การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/01/2011 Hebraist [de] Hebraist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2011 schlierig [de] schlierig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2011 Räson [de] Räson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2011 Schliere [de] Schliere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/01/2011 Pandabär [de] Pandabär การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/01/2011 Lautverschiebung [de] Lautverschiebung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/12/2010 Dürrenmatt [de] Dürrenmatt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2010 Muskelprotz [de] Muskelprotz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/10/2010 auf dem Holzweg sein [de] auf dem Holzweg sein การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/10/2010 in die Schranken weisen [de] in die Schranken weisen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/10/2010 sperrangelweit offen [de] sperrangelweit offen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/10/2010 verwerfen [de] verwerfen การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/10/2010 managen [de] managen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2010 entgegenen [de] entgegenen การออกเสียง 0คะแนนโหวต