คำออกเสียงโดยinktreeใน Forvo

สมาชิก: inktree สมัครสมาชิกเพื่อinktreeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/09/2009 waived [en] waived การออกเสียง คะแนนโหวต
09/09/2009 subsidised [en] subsidised การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 Marny [en] Marny การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 CSIRO [en] CSIRO การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 relational [en] relational การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 revolve [en] revolve การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 solipsism [en] solipsism การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 milquetoast [en] milquetoast การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 lackadaisy [en] lackadaisy การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 vigilante [en] vigilante การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 bedlamite [en] bedlamite การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 halcyon [en] halcyon การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 mellifluous [en] mellifluous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 killjoy [en] killjoy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 echolalia [en] echolalia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 bearberry [en] bearberry การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 gargoyle [en] gargoyle การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 writhen [en] writhen การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 splendid [en] splendid การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 blubberous [en] blubberous การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 Spackle [en] Spackle การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 foofaraw [en] foofaraw การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 slumgullion [en] slumgullion การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 hodgepodge [en] hodgepodge การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 smithereens [en] smithereens การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 fisticuffs [en] fisticuffs การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 whangdoodle [en] whangdoodle การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 teakettler [en] teakettler การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 hidebehind [en] hidebehind การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2009 argopelter [en] argopelter การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อinktree


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 52 (9 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 33

จำนวน ผู้ที่โหวต: 13คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 6.054


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.347

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 3.578