คำออกเสียงโดยinktreeใน Forvo

สมาชิก: inktree สมัครสมาชิกเพื่อinktreeออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/09/2009 waived [en] waived การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/09/2009 subsidised [en] subsidised การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 Marny [en] Marny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 CSIRO [en] CSIRO การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 relational [en] relational การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 revolve [en] revolve การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 solipsism [en] solipsism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 milquetoast [en] milquetoast การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 vigilante [en] vigilante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 bedlamite [en] bedlamite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 halcyon [en] halcyon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 mellifluous [en] mellifluous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 killjoy [en] killjoy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 echolalia [en] echolalia การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 bearberry [en] bearberry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 gargoyle [en] gargoyle การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 splendid [en] splendid การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 Spackle [en] Spackle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 slumgullion [en] slumgullion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 hodgepodge [en] hodgepodge การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 smithereens [en] smithereens การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 fisticuffs [en] fisticuffs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 whangdoodle [en] whangdoodle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 teakettler [en] teakettler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 argopelter [en] argopelter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 splintercat [en] splintercat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2009 flibbertigibbet [en] flibbertigibbet การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/09/2009 manticore [en] manticore การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 jackalope [en] jackalope การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/09/2009 sidewinder [en] sidewinder การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อinktree


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 45 (14 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 26

จำนวน ผู้ที่โหวต: 20คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 9.350


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 3.490

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 5.005