คำออกเสียงโดยincazzataใน Forvo หน้า7.

สมาชิก: incazzata สมัครสมาชิกเพื่อincazzataออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/04/2010 murky [en] murky การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2010 potentiality [en] potentiality การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 Summer Palace [en] Summer Palace การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 effortful [en] effortful การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 intolerable [en] intolerable การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 conform [en] conform การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2010 churchyard [en] churchyard การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2010 extremities [en] extremities การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 menswear [en] menswear การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 unsound [en] unsound การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 underwent [en] underwent การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 undergoes [en] undergoes การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 bonkable [en] bonkable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 bankable [en] bankable การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 bonk [en] bonk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2010 bonking [en] bonking การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 undergoing [en] undergoing การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 familiarise [en] familiarise การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 estrangement [en] estrangement การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2010 grappling iron [en] grappling iron การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 bewonder [en] bewonder การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 marginalia [en] marginalia การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 marginalized [en] marginalized การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 morpheme [en] morpheme การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 synchronistic [en] synchronistic การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 phonemics [en] phonemics การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 synchronism [en] synchronism การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 diagnostics [en] diagnostics การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 camshaft [en] camshaft การออกเสียง คะแนนโหวต
09/04/2010 bidding [en] bidding การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อincazzata


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 822 (217 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.094

จำนวน ผู้ที่โหวต: 293คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 47.069


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 233

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 316