ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/04/2010 extremities [en] extremities การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 menswear [en] menswear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 unsound [en] unsound การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 underwent [en] underwent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 undergoes [en] undergoes การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 bonkable [en] bonkable การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 bankable [en] bankable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 bonk [en] bonk การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 bonking [en] bonking การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 undergoing [en] undergoing การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/04/2010 familiarise [en] familiarise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 estrangement [en] estrangement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 marginalia [en] marginalia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 marginalized [en] marginalized การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 morpheme [en] morpheme การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2010 synchronistic [en] synchronistic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 phonemics [en] phonemics การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 synchronism [en] synchronism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 diagnostics [en] diagnostics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 camshaft [en] camshaft การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2010 bidding [en] bidding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 octopi [en] octopi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 photophores [en] photophores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 pantsuit [en] pantsuit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 mangling [en] mangling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2010 thrilled to bits [en] thrilled to bits การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 Peter [en] Peter การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/04/2010 Thermos [en] Thermos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/04/2010 reflex [en] reflex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2010 in real time [en] in real time การออกเสียง 0คะแนนโหวต