ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/06/2010 reupholster [en] reupholster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 CNET [en] CNET การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 impressions [en] impressions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 persuasively [en] persuasively การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 memorable [en] memorable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 celled [en] celled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 stammel [en] stammel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 laying [en] laying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 holding [en] holding การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2010 keeping [en] keeping การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 unequally [en] unequally การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 foiled [en] foiled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 tyrant [en] tyrant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2010 Induced [en] Induced การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/05/2010 massacring [en] massacring การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 millennial [en] millennial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 Undecided [en] Undecided การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 regality [en] regality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 estimable [en] estimable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 anachronistic [en] anachronistic การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/05/2010 preconceive [en] preconceive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/05/2010 nor [en] nor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 reconciliation [en] reconciliation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 chromosome [en] chromosome การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/05/2010 preference [en] preference การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 shops [en] shops การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 preadolescent [en] preadolescent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 neurotransmitter [en] neurotransmitter การออกเสียง 0คะแนนโหวต