คำออกเสียงโดยincazzataใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: incazzata สมัครสมาชิกเพื่อincazzataออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/06/2010 all nighter [en] all nighter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2010 reupholster [en] reupholster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 CNET [en] CNET การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 impressions [en] impressions การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2010 persuasively [en] persuasively การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2010 memorable [en] memorable การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2010 celled [en] celled การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 stammel [en] stammel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2010 laying [en] laying การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2010 Holding [en] Holding การออกเสียง 2คะแนนโหวต
29/05/2010 keeping [en] keeping การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2010 unequally [en] unequally การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2010 foiled [en] foiled การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2010 tyrant [en] tyrant การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2010 Induced [en] Induced การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 massacring [en] massacring การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2010 millennial [en] millennial การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2010 Undecided [en] Undecided การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/05/2010 regality [en] regality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 estimable [en] estimable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2010 anachronistic [en] anachronistic การออกเสียง 2คะแนนโหวต
03/05/2010 preconceive [en] preconceive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/05/2010 nor [en] nor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 reconciliation [en] reconciliation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 chromosome [en] chromosome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/05/2010 preference [en] preference การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/05/2010 shops [en] shops การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อincazzata


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 803 (227 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 1.094

จำนวน ผู้ที่โหวต: 360คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 68.771


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 276

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 396