ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/07/2010 specialities [en] specialities การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 hubristic [en] hubristic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 misspend [en] misspend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 jamb [en] jamb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/07/2010 melon [en] melon การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/07/2010 pseudoscience [en] pseudoscience การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 underpinned [en] underpinned การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 drawn up [en] drawn up การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 faddish [en] faddish การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 legislatures [en] legislatures การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 ratiocinate [en] ratiocinate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 closed [en] closed การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/07/2010 tractors [en] tractors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 KONK [en] KONK การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 employing [en] employing การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/07/2010 reconstruct [en] reconstruct การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 posited [en] posited การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 obscured [en] obscured การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 instances [en] instances การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/07/2010 splinters [en] splinters การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 sour [en] sour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 exists [en] exists การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2010 repent [en] repent การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/06/2010 arguments [en] arguments การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 commingled [en] commingled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 bonds [en] bonds การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/06/2010 nails [en] nails การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 all nighter [en] all nighter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw การออกเสียง 0คะแนนโหวต