ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/02/2012 affectivity [en] affectivity การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/02/2012 affectability [en] affectability การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 disorganization [en] disorganization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unpacked [en] unpacked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unforgetting [en] unforgetting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unflatteringly [en] unflatteringly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 kidneys [en] kidneys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 BYOD [en] BYOD การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 jotted [en] jotted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 inetpub [en] inetpub การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 barefacedness [en] barefacedness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 barefacedly [en] barefacedly การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2012 cay [en] cay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 skyey [en] skyey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unbuckle [en] unbuckle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 biscuits [en] biscuits การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 3G [en] 3G การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 squinting [en] squinting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 uncoupled [en] uncoupled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 open-ended [en] open-ended การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 humbly [en] humbly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 submissively [en] submissively การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 obediently [en] obediently การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 impotently [en] impotently การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unhooked [en] unhooked การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unclasped [en] unclasped การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unfastened [en] unfastened การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 derogative [en] derogative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2011 confect [en] confect การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2011 differential equations [en] differential equations การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด