ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/11/2012 attacks [en] attacks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 soon [en] soon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/11/2012 1st [en] 1st การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/11/2012 https [en] https การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2012 reissue [en] reissue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2012 flightworthy [en] flightworthy การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/04/2012 disembarrass [en] disembarrass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2012 jeopardizes [en] jeopardizes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2012 Travis Walters [en] Travis Walters การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 bartered [en] bartered การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 deceptive [en] deceptive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2012 identification [en] identification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 voodoo [en] voodoo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 technicalities [en] technicalities การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 compact disc [en] compact disc การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2012 sickened [en] sickened การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 deformed [en] deformed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 protective [en] protective การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 distribution [en] distribution การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2012 regularity [en] regularity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 dressing table [en] dressing table การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 figurine [en] figurine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 maternity [en] maternity การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2012 skates [en] skates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 impossibly [en] impossibly การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/02/2012 webpage [en] webpage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2012 sufferer [en] sufferer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2012 brightest [en] brightest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 unformed [en] unformed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2012 anarchist [en] anarchist การออกเสียง -2คะแนนโหวต