คำออกเสียงโดยikbenvlugใน Forvo

สมาชิก: ikbenvlug สมัครสมาชิกเพื่อikbenvlugออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/09/2010 Grandgousier [fr] Grandgousier การออกเสียง คะแนนโหวต
08/09/2010 grangousier [fr] grangousier การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 herboriste [fr] herboriste การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 poète [fr] poète การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 gigantesques [fr] gigantesques การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 géographiques [fr] géographiques การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 métamorphoses [fr] métamorphoses การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 performances [fr] performances การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 popotin [fr] popotin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2010 pneumatiques [fr] pneumatiques การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2010 plastiques [fr] plastiques การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 stoïcien [fr] stoïcien การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 arsouille [fr] arsouille การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 pitoyable [fr] pitoyable การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 macchabée [fr] macchabée การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 nymphette [fr] nymphette การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 mamours [fr] mamours การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 épluchure [fr] épluchure การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 titiller [fr] titiller การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 écrabouiller [fr] écrabouiller การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 enchifrener [fr] enchifrener การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 esbaudir [fr] esbaudir การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 calvitie [fr] calvitie การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 fenaison [fr] fenaison การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 pifomètre [fr] pifomètre การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 bouillasse [fr] bouillasse การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 roucoulade [fr] roucoulade การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 pébroque [fr] pébroque การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 dépiauter [fr] dépiauter การออกเสียง คะแนนโหวต
18/03/2010 ensorceler [fr] ensorceler การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อikbenvlug


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 117 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 42

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.308


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.007

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.822