คำออกเสียงโดยikbenvlugใน Forvo

สมาชิก: ikbenvlug สมัครสมาชิกเพื่อikbenvlugออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/09/2010 Grandgousier [fr] Grandgousier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/09/2010 grangousier [fr] grangousier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 herboriste [fr] herboriste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 poète [fr] poète การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 gigantesques [fr] gigantesques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 géographiques [fr] géographiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 métamorphoses [fr] métamorphoses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 performances [fr] performances การออกเสียง 2คะแนนโหวต
31/08/2010 popotin [fr] popotin การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/08/2010 pneumatiques [fr] pneumatiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2010 plastiques [fr] plastiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 stoïcien [fr] stoïcien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 arsouille [fr] arsouille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 pitoyable [fr] pitoyable การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/03/2010 macchabée [fr] macchabée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 nymphette [fr] nymphette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 mamours [fr] mamours การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/03/2010 épluchure [fr] épluchure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 titiller [fr] titiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 écrabouiller [fr] écrabouiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 enchifrener [fr] enchifrener การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 esbaudir [fr] esbaudir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 calvitie [fr] calvitie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 fenaison [fr] fenaison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 pifomètre [fr] pifomètre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 bouillasse [fr] bouillasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 roucoulade [fr] roucoulade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 pébroque [fr] pébroque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 dépiauter [fr] dépiauter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/03/2010 ensorceler [fr] ensorceler การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อikbenvlug


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 117 (10 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 43

จำนวน ผู้ที่โหวต: 11คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 11.169


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 2.437

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.225