คำออกเสียงโดยidmaldo1985ใน Forvo

สมาชิก: idmaldo1985 สมัครสมาชิกเพื่อidmaldo1985ออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/05/2013 BBC Radiophonic Workshop [en] BBC Radiophonic Workshop การออกเสียง คะแนนโหวต
30/05/2013 caramelly [en] caramelly การออกเสียง คะแนนโหวต
05/05/2013 agile [en] agile การออกเสียง คะแนนโหวต
05/05/2013 hostile [en] hostile การออกเสียง คะแนนโหวต
05/05/2013 infantile [en] infantile การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2013 San Francisco [en] San Francisco การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/02/2013 NBC [en] NBC การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2013 carbon cycle [en] carbon cycle การออกเสียง คะแนนโหวต
15/02/2013 route [en] route การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2013 CBS-Talkshow [en] CBS-Talkshow การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2013 Streptocarpus [en] Streptocarpus การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2013 Avril [en] Avril การออกเสียง คะแนนโหวต
11/01/2013 Hampshire [en] Hampshire การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Rabid [en] Rabid การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Mario [en] Mario การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Sonic the Hedgehog [en] Sonic the Hedgehog การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 muthoot [en] muthoot การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 buttball [en] buttball การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Kenen Flaglar [en] Kenen Flaglar การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Terry Callier [en] Terry Callier การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 belmopan [en] belmopan การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Marcel Broodthaers [en] Marcel Broodthaers การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Wikipedia [en] Wikipedia การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/01/2013 Nutter Butter [en] Nutter Butter การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 novelty [en] novelty การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 Los Angeles [en] Los Angeles การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/01/2013 geotectonics [en] geotectonics การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 antisemitism [en] antisemitism การออกเสียง คะแนนโหวต
10/01/2013 caramelize [en] caramelize การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ติดต่อidmaldo1985


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 38

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 3

จำนวน ผู้ที่โหวต: 1คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 4.078


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 12.489

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 4.512