คำออกเสียงโดยhvarใน Forvo

สมาชิก: hvar สมัครสมาชิกเพื่อhvarออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/10/2010 Istočna [bs] Istočna การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Oštra [bs] Oštra การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Istočni [bs] Istočni การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 stari [bs] stari การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Osmaci [bs] Osmaci การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Milići [bs] Milići การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 istočnо [bs] istočnо การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Široki [bs] Široki การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] Foča Ustikolina การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Erna [bs] Erna การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Sanski [bs] Sanski การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Teočak [bs] Teočak การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 kackavalja [bs] kackavalja การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Čelić [bs] Čelić การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Vakuf [bs] Vakuf การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Adis [bs] Adis การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 merhaba [bs] merhaba การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/10/2010 Upomoć! [bs] Upomoć! การออกเสียง คะแนนโหวต
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] Sretan Vaskrs! การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

เว็บ: http://Sarajevo

ติดต่อhvar


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 19

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

การเข้า ชม: 6.107


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 15.513

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 7.566