คำออกเสียงโดยhvarใน Forvo

สมาชิก: hvar สมัครสมาชิกเพื่อhvarออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/10/2010 Istočna [bs] Istočna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Oštra [bs] Oštra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Istočni [bs] Istočni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 stari [bs] stari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Osmaci [bs] Osmaci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Milići [bs] Milići การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 istočnо [bs] istočnо การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Široki [bs] Široki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] Foča Ustikolina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Erna [bs] Erna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Sanski [bs] Sanski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Teočak [bs] Teočak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 kackavalja [bs] kackavalja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Čelić [bs] Čelić การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Vakuf [bs] Vakuf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 adis [bs] adis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 merhaba [bs] merhaba การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/10/2010 Upomoć! [bs] Upomoć! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] Sretan Vaskrs! การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สวีเดน

ติดต่อhvar


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 19

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

การเข้า ชม: 8.582


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 22.165

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 9.330