คำออกเสียงโดยhsaietzใน Forvo

สมาชิก: hsaietz บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อhsaietzออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/08/2014 imedens [da] imedens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 legesager [da] legesager การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 klods [da] klods การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] Ole Lynggaard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Wedersøe [da] Wedersøe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 klaret [da] klaret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Kongeå [da] Kongeå การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Kastbjerg [da] Kastbjerg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Korup [da] Korup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Uggerby [da] Uggerby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Sæby [da] Sæby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Lerkenfeld [da] Lerkenfeld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Leerskov [da] Leerskov การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 100-kroneseddel [da] 100-kroneseddel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 tiest [da] tiest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Fiskbæk [da] Fiskbæk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 fængselet [da] fængselet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Hasseris [da] Hasseris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 huer [da] huer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Flynder [da] Flynder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Halkær [da] Halkær การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Bygholm [da] Bygholm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Outrup [da] Outrup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Susse Wold [da] Susse Wold การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Steen Bostrup [da] Steen Bostrup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 HjerneMadsen [da] HjerneMadsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Caspar Bartholin [da] Caspar Bartholin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 liniment [da] liniment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Modersmål-Prisen [da] Modersmål-Prisen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 læg [da] læg การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เดนมาร์ก

ติดต่อhsaietz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.680 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 58

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 34.210


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.852

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 187