คำออกเสียงโดยhsaietzใน Forvo

สมาชิก: hsaietz บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อhsaietzออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/02/2015 Louisa Bojesen [da] Louisa Bojesen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Tærsbøl [da] Tærsbøl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Delft [da] Delft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 laffer [da] laffer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Kaspar Kaae [da] Kaspar Kaae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Greven [da] Greven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Naturligvis ikke! [da] Naturligvis ikke! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 snoren [da] snoren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Assam-te [da] Assam-te การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Earl Grey [da] Earl Grey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Steffensen [da] Steffensen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Lauritsen [da] Lauritsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Kjeldsen [da] Kjeldsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 bak [da] bak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Villadsen [da] Villadsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Damgaard [da] Damgaard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Iversen [da] Iversen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 hotel [da] hotel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 mærkede [da] mærkede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 Effekt [da] Effekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 effekter [da] effekter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 foreninger [da] foreninger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 introduktion [da] introduktion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 priser [da] priser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/02/2015 ben [da] ben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 imedens [da] imedens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 legesager [da] legesager การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 klods [da] klods การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] Ole Lynggaard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2014 Wedersøe [da] Wedersøe การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เดนมาร์ก

ติดต่อhsaietz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.702 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 60

จำนวน ผู้ที่โหวต: 7คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 41.751


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.941

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 193