คำออกเสียงโดยhsaietzใน Forvo

สมาชิก: hsaietz บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อhsaietzออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/03/2014 Olof Mellberg [da] Olof Mellberg การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2014 afslutning [da] afslutning การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2014 vækkur [da] vækkur การออกเสียง คะแนนโหวต
25/03/2014 rødt [da] rødt การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 kroppen [da] kroppen การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 prædiken [da] prædiken การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 sølvske [da] sølvske การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 afhængige [da] afhængige การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 informerede [da] informerede การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 strømudfald [da] strømudfald การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 afgiver [da] afgiver การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 fejle [da] fejle การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 optager [da] optager การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 kultveilte [da] kultveilte การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 stenkast [da] stenkast การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 oversatte [da] oversatte การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 Homer [da] Homer การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 levet [da] levet การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 opbakning [da] opbakning การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 forlangte [da] forlangte การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 splittelse [da] splittelse การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 arbejdsbetingelser [da] arbejdsbetingelser การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 professoren [da] professoren การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 dårligere [da] dårligere การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 bølgerne [da] bølgerne การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 støje [da] støje การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 kysten [da] kysten การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 kærestebrev [da] kærestebrev การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 voksne [da] voksne การออกเสียง คะแนนโหวต
22/02/2014 borgerkrig [da] borgerkrig การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: เดนมาร์ก

ติดต่อhsaietz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.491 (4 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 57

จำนวน ผู้ที่โหวต: 6คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 19.972


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 1.636

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 187