ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/09/2011 gjörvallur [is] gjörvallur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 heildsala [is] heildsala การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hollur [is] hollur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 heilnæmur [is] heilnæmur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 aðkominn [is] aðkominn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 aftan [is] aftan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 heiman [is] heiman การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 norðan [is] norðan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 mæli [is] mæli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 burður [is] burður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 afmælisgjöf [is] afmælisgjöf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 fiskveiðar [is] fiskveiðar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 fiskbollur [is] fiskbollur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hugskot [is] hugskot การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 jarðvegur [is] jarðvegur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 ástæða [is] ástæða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 bóka [is] bóka การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 Torsteinn Torsteinsson [is] Torsteinn Torsteinsson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 bókband [is] bókband การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 bókaskápur [is] bókaskápur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 pöntun [is] pöntun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 Aðalsteinn Aðalsteinsson [is] Aðalsteinn Aðalsteinsson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 Hörður Theódórsson [is] Hörður Theódórsson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 Guðmundur Hreiðarsson [is] Guðmundur Hreiðarsson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 Atli Einarsson [is] Atli Einarsson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 beyging [is] beyging การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 skemmtilegt [is] skemmtilegt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 Guðmundur [is] Guðmundur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 bækur [is] bækur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 bókabúð [is] bókabúð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด