คำออกเสียงโดยhlodverใน Forvo หน้า8.

สมาชิก: hlodver สมัครสมาชิกเพื่อhlodverออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 Kristófer [is] Kristófer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 sjáumst [is] sjáumst การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/09/2011 vél [is] vél การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 þáttur [is] þáttur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 kappreið [is] kappreið การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hrosshár [is] hrosshár การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 brauðbúð [is] brauðbúð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 glas af vatni [is] glas af vatni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 gróðurhús [is] gróðurhús การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 lík [is] lík การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 nár [is] nár การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2011 kné [is] kné การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 knéfalla [is] knéfalla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 máltíð [is] máltíð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 reiði [is] reiði การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 vonska [is] vonska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 kórvilla [is] kórvilla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 gnauða [is] gnauða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hve [is] hve การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 af hverju [is] af hverju การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] hverju sætir þetta? การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hvílík heimska [is] hvílík heimska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Georg [is] Georg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Gunnar [is] Gunnar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Ævar [is] Ævar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Hlíf [is] Hlíf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/09/2011 langspil [is] langspil การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hvað gengur að? [is] hvað gengur að? การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hvað er framorðið [is] hvað er framorðið การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hvaða [is] hvaða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ไอซ์แลนด์

ติดต่อhlodver


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.579 (399 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 706

จำนวน ผู้ที่โหวต: 412คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 100.833


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 375

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 220