ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 alveg [is] alveg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 grjúpán [is] grjúpán การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 bíddu [is] bíddu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 seinna [is] seinna การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 alls [is] alls การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 eigur [is] eigur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 átti [is] átti การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ætli [is] ætli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 skemmtilega [is] skemmtilega การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 foreldrar [is] foreldrar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 auðvitað [is] auðvitað การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 morðtilraun [is] morðtilraun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 sjást [is] sjást การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 sáumst [is] sáumst การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 eigum [is] eigum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hittast [is] hittast การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 morgun [is] morgun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 meira [is] meira การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 [is] sé การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 gemsa [is] gemsa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 úrvalsdeild [is] úrvalsdeild การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 náttúra [is] náttúra การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 mállýska [is] mállýska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 fínt [is] fínt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 sæmilegt [is] sæmilegt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 fjandi [is] fjandi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Gangleri [is] Gangleri การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hver fjandinn [is] hver fjandinn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ás [is] ás การออกเสียง 1คะแนนโหวต