ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 gangið [is] gangið การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 göngum [is] göngum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gardína [is] gardína การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 tjald [is] tjald การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hugsun [is] hugsun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 almenningsgarður [is] almenningsgarður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 eðli [is] eðli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 tegund [is] tegund การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 á tvennan hátt [is] á tvennan hátt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 menning [is] menning การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 útvarp [is] útvarp การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ég sé [is] ég sé การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þú sérð [is] þú sérð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Andri [is] Andri การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 merking [is] merking การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 skilningur [is] skilningur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 blað [is] blað การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 [is] fé การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 kind [is] kind การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 Rolla [is] Rolla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 dyr [is] dyr การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 hurð [is] hurð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hross [is] hross การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 tólf [is] tólf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 frjáls [is] frjáls การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 alviska [is] alviska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด