ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 þjóðsaga [is] þjóðsaga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 knæpa [is] knæpa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ölkrá [is] ölkrá การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 löstur [is] löstur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lögbrot [is] lögbrot การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 endurbót [is] endurbót การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lagfæring [is] lagfæring การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 æska [is] æska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leikvöllur [is] leikvöllur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leikvangur [is] leikvangur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leikfang [is] leikfang การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hrygla [is] hrygla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 brúða [is] brúða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 loftbelgur [is] loftbelgur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 vídd [is] vídd การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gabb [is] gabb การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 dökk [is] dökk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 aðalbygging [is] aðalbygging การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Úff! [is] Úff! การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hann gekk [is] hann gekk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 við gengum [is] við gengum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þið genguð [is] þið genguð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þeir gengu [is] þeir gengu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gakk þú [is] gakk þú การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gang [is] gang การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ég mun ganga [is] ég mun ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þú munt ganga [is] þú munt ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hann mun ganga [is] hann mun ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 við munum ganga [is] við munum ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þeir munu ganga [is] þeir munu ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด