ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2013 ætlar [is] ætlar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 margt [is] margt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] Þórbergsdóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] Eiðsdóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] Úlfhéðnar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Dagbjört [is] Dagbjört การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 hamin [is] hamin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] Galdrasýning á Ströndum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 niðurstaða [is] niðurstaða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 afslöppun [is] afslöppun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 verkefni [is] verkefni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 logi [is] logi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lóa [is] lóa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þröstur [is] þröstur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gaukur [is] gaukur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 litningur [is] litningur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leðurblaka [is] leðurblaka การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lítillækkun [is] lítillækkun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lýðræði [is] lýðræði การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 afþreying [is] afþreying การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 einbúi [is] einbúi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 granni [is] granni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lærisveinn [is] lærisveinn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 klaustur [is] klaustur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lénska [is] lénska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lénskipulag [is] lénskipulag การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lærdómur [is] lærdómur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 samþykki [is] samþykki การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด