ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2013 táknið [is] táknið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 auðnin [is] auðnin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 bestu kveðjur [is] bestu kveðjur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 flugstöð [is] flugstöð การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 rjómi [is] rjómi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 blöðin [is] blöðin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 biður [is] biður การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 spurning [is] spurning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 kærlega [is] kærlega การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 nefnt [is] nefnt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 logn [is] logn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 steinninn [is] steinninn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 fíkn [is] fíkn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 býsna [is] býsna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 blessuð [is] blessuð การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson การออกเสียง 0คะแนนโหวต