ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/09/2011 bókaverzlun [is] bókaverzlun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 veiðar [is] veiðar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 akuryrkja [is] akuryrkja การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 fiskimjöl [is] fiskimjöl การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 fiskbúðingur [is] fiskbúðingur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 fiskisúpa [is] fiskisúpa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 veiðimaður [is] veiðimaður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 sjóari [is] sjóari การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 færi [is] færi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 fiskistöng [is] fiskistöng การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 blaðsíða [is] blaðsíða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 súkkulaði [is] súkkulaði การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 smjör [is] smjör การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 maur [is] maur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 lögun [is] lögun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 API [is] API การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 félag [is] félag การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 járnsmíður [is] járnsmíður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 brátt [is] brátt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 bráðlega [is] bráðlega การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 kjötkaupmaður [is] kjötkaupmaður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 rithöfundar [is] rithöfundar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 hugmyndafræðilegur [is] hugmyndafræðilegur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 upphafsstafur [is] upphafsstafur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 iðnaðarmaður [is] iðnaðarmaður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 kaupmaður [is] kaupmaður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 markaður [is] markaður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 umfang [is] umfang การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 lyklaborð [is] lyklaborð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2011 borð [is] borð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด