คำออกเสียงโดยhlodverใน Forvo

สมาชิก: hlodver บรรณาธิการ Forvo สมัครสมาชิกเพื่อhlodverออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2013 tantal [is] tantal การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Björn [is] Björn การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 teknetín [is] teknetín การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 tellúr [is] tellúr การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 terbín [is] terbín การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Tin [is] Tin การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 titan [is] titan การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 vanadín [is] vanadín การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 volfram [is] volfram การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 xenon [is] xenon การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 yttrín [is] yttrín การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 velkomin [is] velkomin การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 snælda [is] snælda การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 flautu [is] flautu การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 svolítið [is] svolítið การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 söfn [is] söfn การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 listir [is] listir การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 völlinn [is] völlinn การออกเสียง คะแนนโหวต
22/01/2013 turn [is] turn การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ไอซ์แลนด์

ติดต่อhlodver


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 1.583 (398 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 706

จำนวน ผู้ที่โหวต: 410คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 62.453


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 310

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 174