ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2013 tantal [is] tantal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Björn [is] Björn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 teknetín [is] teknetín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 tellúr [is] tellúr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 terbín [is] terbín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 tin [is] tin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 titan [is] titan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 vanadín [is] vanadín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 volfram [is] volfram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 xenon [is] xenon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 yttrín [is] yttrín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 velkomin [is] velkomin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 snælda [is] snælda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 flautu [is] flautu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 svolítið [is] svolítið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 söfn [is] söfn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 listir [is] listir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 völlinn [is] völlinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 turn [is] turn การออกเสียง 0คะแนนโหวต