คำออกเสียงโดยhiroyใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: hiroy สมัครสมาชิกเพื่อhiroyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/08/2012 tchau [pt] tchau การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2012 azul [pt] azul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 grafite [pt] grafite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 que [pt] que การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2012 eu [pt] eu การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2012 café [pt] café การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 hoje [pt] hoje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 ã [pt] ã การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/08/2012 Portugal [pt] Portugal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Português [pt] Português การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 carro [pt] carro การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2012 casa [pt] casa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 céu [pt] céu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 fax [pt] fax การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2012 bem [pt] bem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 chocolate [pt] chocolate การออกเสียง 2คะแนนโหวต
31/08/2012 reais [pt] reais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 não [pt] não การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 caixa [pt] caixa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 lei [pt] lei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 lava [pt] lava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 leste [pt] leste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Nada [pt] Nada การออกเสียง 2คะแนนโหวต
31/08/2012 Praia [pt] Praia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 responsável [pt] responsável การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 saudade [pt] saudade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2012 estilhaço [pt] estilhaço การออกเสียง 0คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อhiroy


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 117 (1 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 15

จำนวน ผู้ที่โหวต: 15คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 13.604


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.775

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.145