คำออกเสียงโดยhiroyใน Forvo หน้า4.

สมาชิก: hiroy สมัครสมาชิกเพื่อhiroyออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/08/2012 tchau [pt] tchau การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 azul [pt] azul การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 grafite [pt] grafite การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 que [pt] que การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 EU [pt] EU การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2012 café [pt] café การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 hoje [pt] hoje การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 ã [pt] ã การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 Portugal [pt] Portugal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2012 Português [pt] Português การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 carro [pt] carro การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 casa [pt] casa การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 céu [pt] céu การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 fax [pt] fax การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/08/2012 bem [pt] bem การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 chocolate [pt] chocolate การออกเสียง 2คะแนนโหวต
31/08/2012 reais [pt] reais การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 não [pt] não การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 caixa [pt] caixa การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 lei [pt] lei การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 lava [pt] lava การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 leste [pt] leste การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 Nada [pt] Nada การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 Praia [pt] Praia การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 responsável [pt] responsável การออกเสียง คะแนนโหวต
31/08/2012 saudade [pt] saudade การออกเสียง คะแนนโหวต
30/08/2012 estilhaço [pt] estilhaço การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศชาย

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: บราซิล

ติดต่อhiroy


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 117

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 15

จำนวน ผู้ที่โหวต: 4คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 7.410


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.119

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.817