คำออกเสียงโดยhibbadivazใน Forvo

สมาชิก: hibbadivaz สมัครสมาชิกเพื่อhibbadivazออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2010 sunk [en] sunk การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 Arabic [en] Arabic การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 USA [en] USA การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/07/2010 chuffed [en] chuffed การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 italian [en] italian การออกเสียง 3คะแนนโหวต
18/07/2010 cat [en] cat การออกเสียง 4คะแนนโหวต
18/07/2010 Usher [en] Usher การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/07/2010 man [en] man การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/07/2010 sexist [en] sexist การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 blood is thicker than water [en] blood is thicker than water การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/07/2010 twat [en] twat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 chav [en] chav การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/07/2010 boffin [en] boffin การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 Birmingham [en] Birmingham การออกเสียง -2คะแนนโหวต
18/07/2010 Manchester United [en] Manchester United การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 appealing [en] appealing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 cute [en] cute การออกเสียง 5คะแนนโหวต
18/07/2010 OMG [en] OMG การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/07/2010 sex [en] sex การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/07/2010 Mariah Carey [en] Mariah Carey การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 Star Trek [en] Star Trek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2010 Linguist [en] Linguist การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 hibba [ar] hibba การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 education [en] education การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/07/2010 chromatogram [en] chromatogram การออกเสียง คะแนนโหวต
18/07/2010 beautiful [en] beautiful การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/07/2010 fantastic [en] fantastic การออกเสียง 3คะแนนโหวต
18/07/2010 gorgeous [en] gorgeous การออกเสียง 3คะแนนโหวต
18/07/2010 heart [en] heart การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: สหราชอาณาจักร

ติดต่อhibbadivaz


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 84 (6 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 2

จำนวน ผู้ที่โหวต: 32คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 13.601


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 14.365

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 2.425