คำออกเสียงโดยhendialysใน Forvo หน้า5.

สมาชิก: hendialys สมัครสมาชิกเพื่อhendialysออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 extraordinaire [fr] extraordinaire การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 excellent [fr] excellent การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Chamonix [fr] Chamonix การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Bayonne [fr] Bayonne การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 éphémère [fr] éphémère การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Ça m'est égal [fr] Ça m'est égal การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 énormément [fr] énormément การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Neige [fr] Neige การออกเสียง -2คะแนนโหวต
24/04/2011 Nîmes [fr] Nîmes การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] Pouilly-Fuissé การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Coilliot [fr] Coilliot การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 fourmiller [fr] fourmiller การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] Cecil Brunner การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] Sylvie Verheyde การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] Claudia Chauchat การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] jean bilhères de lagraulas การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Château Jolys [fr] Château Jolys การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Bremond [fr] Bremond การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] Comtesse de Cayla การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] Leonie le Lemesh การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 campas [fr] campas การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Piuze [fr] Piuze การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Batteux [fr] Batteux การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Lahontan [fr] Lahontan การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] Gaillac Méthode Gaillaçoise การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 mirebaudie [fr] mirebaudie การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] Zenyattà Mondatta การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 conrart [fr] conrart การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] Palamède de Guermantes การออกเสียง คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อhendialys


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 195 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 14

จำนวน ผู้ที่โหวต: 12คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 16.548


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.254

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.181