คำออกเสียงโดยhendialysใน Forvo หน้า2.

สมาชิก: hendialys สมัครสมาชิกเพื่อhendialysออกเสียงคำในภาษาคุณ

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.

วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2011 boulbenes [fr] boulbenes การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Pupillin [fr] Pupillin การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 abbaye [fr] abbaye การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Germer-de-Fly [fr] Germer-de-Fly การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Thomas Piketty [fr] Thomas Piketty การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Signargues [fr] Signargues การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 lanval [fr] lanval การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Cahen [fr] Cahen การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 rocuant [fr] rocuant การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 luze [fr] luze การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 dynare [fr] dynare การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Queyras [fr] Queyras การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Aphrodis [fr] Aphrodis การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Bruguiere de Sorsum [fr] Bruguiere de Sorsum การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Miami [fr] Miami การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 État de New York [fr] État de New York การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Les Trois Mousquetaires [fr] Les Trois Mousquetaires การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Jamais deux sans trois [fr] Jamais deux sans trois การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Les Trois Vallées [fr] Les Trois Vallées การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 ménage à trois [fr] ménage à trois การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 un [fr] un การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/04/2011 dukan [fr] dukan การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Nicolas Sarkozy [fr] Nicolas Sarkozy การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 Louis XIV [fr] Louis XIV การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 exécuter [fr] exécuter การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 fromage [fr] fromage การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 ciseaux [fr] ciseaux การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 pintade [fr] pintade การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 lieu [fr] lieu การออกเสียง คะแนนโหวต
24/04/2011 fauteuil [fr] fauteuil การออกเสียง 1คะแนนโหวต

ข้อมูลของผู้ใช้

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

เพศ: เพศหญิง

สำเนียง/ภูมิภาค/ประเทศ: ฝรั่งเศส

ติดต่อhendialys


สถิติของผู้ใช้

ออก เสียง: 195 (2 ออกเสียงได้ดีที่สุด)

คำที่ เพิ่มเข้ามา: 14

จำนวน ผู้ที่โหวต: 12คะแนนโหวต

การเข้า ชม: 16.959


การจัดอันดับของผู้ใช้

ตำแหน่ง โดยการเพิ่มคำ: 4.187

ตำแหน่งโดยออกเสียง: 1.182